شرایط احراز عمومی

شرایط استخدام در همگام کوشا:

در همگام کوشا با توجه به مشاغل مورد نیاز (عمومی/تخصصی) شرایط استخدام متفاوت میباشد

شرایط عمومی استخدام:

1- داﺷﺘﻦ ﺗﺎﺑﻌﯿﺖ اﯾﺮان
2- داﺷﺘﻦ ﺳﻼﻣﺖ ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ و رواﻧﯽ
*افراد دارای معلولیت که شرایط احراز مشاغل را داشته باشند و در تردد به شرکت مشکل نداشته باشند در اولیت هستند
3- داشتن ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺑﺮای اﻧﺠﺎم ﮐﺎری ﮐﻪ فرد در آن اﺳﺘﺨﺪام می‌شود
4- عدم اعتیاد به دخانیات و هرگونه مواد مخدر
5- عدم داشتن سابقه محکومیت جزایی موثر/عدم سوء پیشینه
6- تعهد به امانت و رازداری و حقوق معنی/مادی و قانونی شرکت
7- انجام کار تیمی و روحیه مشارکت پذیری
8- دارای اهلیت اجتماعی
9- شرایط سنی 25 الی 35 سال در اولویت می باشند
10- شرکت در آزمون و یا ارسال فرم رزومه و حتی مصاحبه حضوری هیچ تعهدی برای شرکت مبنی بر جذب و استخدام افراد را نخواهد داشت و تنها در صورتی که با شرکت کنندگان در آگهی استخدامی به توافق برسیم از طریق مراجعه حضوری انعقاد قرارداد بعمل خواهد آمد

مشاغل مورد نیاز و شرایط احراز تخصصی

شما علاقه مندان می توانید در صورت دارا بودن شرایط عمومی و شرایط اختصاصی اقدام به ارسال فرم استخدام نمایید و یا از طریق پست الکترونیک سایت رزومه خود را ارسال نمایید.

شرایط استخدام مطابق با قوانین وزارت کار می باشد و پس از تجمیع درخواست ها در صورت نیاز برای مصاحبه اولیه با شما تماس گرفته خواهد شد.

لطفا پس از مطالعه شرایط عمومی و تخصصی مشاغل اقدام به ارسال فرم نمایید

شما میتوانید جهت همکاری با ما رزومه خود را از طریق فرم زیر ارسال نمایید تا پس از بررسی و در صورت نیاز با شما تماس حاصل نماییم

قابل ذکر است تکمیل و ارسال فرم استخدام هیچ گونه تعهدی برای شرکت مبنی بر استخدام شما ایجاد نمیکند 

قابل توجه: ارسال فرم و رزومه کاری هیچگونه تعهدی مبنی بر استخدام برای شرکت ایجاد نمیکند و در صورت نیاز و پس از بررسی با شما تماس گرفته خواهد شد.
حداکثر زمان بررسی مدارک شما یک ماه کاری می باشد

اسکرول به بالا