بیمارستان هوشمند با همگام کوشا

تعریف بیمارستان هوشمند:
بیمارستان هوشمند یک مجموعه و یا سازمان درمانی است که خدمات درمانی را بصورت پایه  ارائه می دهد. فرآیندهای بهینه سازی شده و خودکار شده با استفاده از فناوری اطلاعات واقعی مطابق با مفهوم بهداشت نسل 4.0 برای بهبود روشهای موجود برای مراقبت از بیمار و اجرای آن میباشد. (فناوریهای پیشرفته پزشکی)

اهداف:
SMART مخفف ویژگی های خاص ، قابل اندازه گیری ، دستیابی ، مرتبط و با محدودیت زمانی است که همه جنبه های مهم اهداف به خوبی تنظیم شده را دارند. اهداف با این ویژگی ها یک دلیل مهم در رهبری تجارت است و دلیل خوبی هم دارد.

ما در همگام کوشا آماده مشاوره و ارائه راهکارهای نوین در بیمارستان های شما هستیم

اگر در حال تاسیس بیمارستان هستید

اگر دارای بیمارستان هستید

اگر نارضایتی مشتریان/بیماران بیمارستان شما زیاد است

اگر ذخیره و بروزرسانی اطلاعات بیماران و سوابق مربوطه برای شما مهم است

اگر با راهکارهای نوین علاقه مند هستید

لطفاً با ما تماس بگیرید

ما با پیاده سازی روش های متنوع آماده خدمت رسانی به شما هستیم

اسکرول به بالا