دپارتمان علوم و فناوری

ارائه خدمات علمی، تحقیقاتی و فناورانه به این شرح: تدوین RFP
(بیان دقیق نیاز)

پس از تعیین و انتخاب سر فصل های نیاز فناورانه، بایستی بیان دقیق نیاز انجام پذیرد.

آموزش، مشاوره و اجراء در زمینه تدوین نقشه راه علم و فناوری

بر اساس اطلس علم و فناوری که در آن نیازهای علمی و فناورانه شناسایی و اولویت دهی شده اند و مطابق با  RFPمشخص که در آن نیاز فناورانه به طور دقیق بیان شده است. مطالعات امکان سنجی به منظور پاسخ به سوال چه چیز؟ و چرا؟ و مطالعات امکان پذیری به منظور پاسخ به سوال چگونه؟ انجام و در نهایت ره نگاشت یا سند برنامه در قالب نقشه راه علم و فناوری تدوین می­گردد.

اجرای پروژه های علمی و فناورانه (اکتساب علم و فناوری)

بر اساس نقشه راه علم و فناوری، RFP و برنامه مشخص، فرآیند اکتساب فناوری به منظور اجرای پروژه های از طراحی مفهومی تا تولید و خدمات پس از فروش فناوری انجام می گردد.

نظارت و ارزیابی فناوری
(پروژه های علمی و فناورانه)

براساس RFP  مشخص و نقشه راه مشخص فرآیند ارزیابی فنی(شامل تست های عمومی و عملکردی، تست های تحویل دهی، تستهای میدانی و چک لیست بصورت میان مقطعی، مقطع میانی، مقطع نهایی) فرآیند ارزیابی غیر فنی(شامل ارزیابی TRL  سطح آمادگی فناوری)، SRL (سطح آمادگی سیستم) و  MRL(سطح آمادگی تولید)، و در نهایت صدور گواهینامه خاتمه یافتگی انجام می شود.

تبادل دستاوردهای علمی و فناورانه (تحقیقاتی)

پس از اکتساب فناوری و اجرای موفق پروژه ها علمی فناورانه، به منظور تبادل دستاوردهای تحقیقاتی اقداماتی نظیر ارزش گذاری و قیمت گذاری فناوری، ترازیابی فناوری و نحوه مشارکت در تحقیقات که (در برگیرنده حقوق مادی و معنوی فناوری و مالکیت آن و… می باشد) انجام می شود. تا تبادل دستاورها به درستی و با کمترین خطا و چالش ممکن صورت پذیرد.

شناسایی و رفع نیازهای
علمی و فناورانه صنعت

نیازهای فناورانه صنعت تبدیل به مسائل  و در نهایت برای هر مساله یک RFP تدوین می شود و بر اساس یک برنامه و نقشه راه مشخص و با استفاده از ظرفیت های موجود اقدام به رفع نیاز فناورانه خواهد شد.

مشاوره در حوزه توسعه و
تجاری سازی (فروش) فناوری

از طریق توسعه بروشورهای فناوری(محصول فناورانه، خدمت فناورانه و خط تولید) و همچنین برگزاری بازدید اداری فناورانه نظیر فن بازار و غیره، زمینه سازی به منظور ارائه و فروش و رهاسازی فناوری خواهد شد.
از طریق معرفی فناوری به صندوق های توسعه فناوری حمایت از فناوری در قالب اخذ تسهیلات و تامین نقدینگی به منظور توسعه فناوری انجام خواهد شد.

اسکرول به بالا