آیا کیو آر کد امن است؟

پاسخ کوتاه این است که بله کد QR امن است.   کدهای QR استاتیک توسط ماشین اسکنر قابل خواندن هستند و محتوای داخل آنها پس از تولید قابل تغییر نیست. محتوای داخل یک کد QR پویا قابل تغییر است ، اما در وهله اول باید به حساب کاربری که آنها را ایجاد کرده است دسترسی داشته باشید.بدینصورت در کیو آر کد پویا اگر حساب کاربری …

آیا کیو آر کد امن است؟ خواندن مطلب…