کاربرد کیوآرکد برای جلوگیری از توزیع و فروش کالای تقلبی یا قاچاق

ثبت کیوآرکد روی کالا می تواند نشان دهد که آن کالا اصل بوده و اینکه بصورت قاچاق و از کانالهای توزیع نامطمئن تهیه نشده است. مشکل: بدلیل فروش کالاهای تقلبی با قیمت کمتر،شانس فروش محصولات اصل و مطمئن کاهش پیدا می کند و از طرفی احتمال دارد بدلیل کیفیت پایین کالاهای تقلبی ، اعتبار برند اصلی خدشه دار شود. راه حل : الصاق برچسب های …

کاربرد کیوآرکد برای جلوگیری از توزیع و فروش کالای تقلبی یا قاچاق خواندن مطلب…