سبد خرید هوشمند

سبد خرید هوشمند فروشگاه

چرخ دستی های خرید هوشمند با رایانه های لوحی برای کمک به مشتریان در چک کردن خود در یک سوپرمارکت در شهر شیانگ یانگ ، هوبئی چین مرکزی به نمایش گذاشته شده اند. چرخ دستی های خرید هوشمند با رایانه های لوحی برای کمک به مشتریان در انجام امور خودآزمایی در یک سوپرمارکت در شهر شیانگ یانگ ، استان هوبئی چین مرکزی ، 18 جولای …

سبد خرید هوشمند فروشگاه خواندن مطلب…