نوآوری در کسب و کار

اشتباهات رایج نوآوری

برخی از فرضیات ضمنی اشتباه درایجاد یک محصول جدید یا نوآوری :

برخی از فرضیات ضمنی اشتباه درایجاد یک محصول جدید یا نوآوری

اصول نوآوری

اصول اولیه ی نوآوری

نوآوری تبدیل ایده به ارزش افزوده ای در غالب محصول یا خدمت است . نوآوری عبارت است از خلق پیشنهادی جدید و عملی که بتواند بقای خود را حفظ کند و میانگین موزون هزینه ی سرمایه اش را باز گرداند. نوآوری مستلزم شناسایی مشکلات حائز اهمیت و ورود قاعده مند به آنها برای ارائه ی راهکارهای سازنده است. بطور کلی ارزش پیشنهادی دریک فرآیند نوآورانه …

اصول اولیه ی نوآوری خواندن مطلب…

اسکرول به بالا