نوآوری

اصول نوآوری

اصول اولیه ی نوآوری

نوآوری تبدیل ایده به ارزش افزوده ای در غالب محصول یا خدمت است . نوآوری عبارت است از خلق پیشنهادی جدید و عملی که بتواند بقای خود را حفظ کند و میانگین موزون هزینه ی سرمایه اش را باز گرداند. نوآوری مستلزم شناسایی مشکلات حائز اهمیت و ورود قاعده مند به آنها برای ارائه ی راهکارهای سازنده است. بطور کلی ارزش پیشنهادی دریک فرآیند نوآورانه …

اصول اولیه ی نوآوری خواندن مطلب…

نوآوری در کسب و کار

روشهای نوآوری درکسب و کار-1

یکی از روشهای خوب و کارآمد برای نوآوری در کسب و کار ، ترکیب دو بخش مهم و مؤثر زیر با هم است: 1- نوآوری بر اساس بینش مشتری 2-نوآوری بر اساس ایده پردازی در هر یک از روشهای بالا مراحل مشخصی وجود دارد که باید انجام شود.بهتر است برای انجام روشهای نوآوری در کسب و کار ، یک تیم از افراد مختلف ودر عین …

روشهای نوآوری درکسب و کار-1 خواندن مطلب…

اسکرول به بالا