استفاتده از کیو آر کد روی موبایل به عنوان بلیط

تولید بلیط یا کارت ورود روی موبایل با استفاده ازکیو آرکد امکان پذیر است.در این فرآیند کلیه ی مراحل فروش ، توزیع و استفاده از بلیط فقط با استفاده از کیو آرکد و تلفنهای هوشمند انجام می شود. مشکل: چاپ کارت ورود یا بلیط های کاغذی مستلزم صرف وقت و هزینه ی زیادی است.همچنین دریافت بلیط یا چک کردن آن در محل ورود نیازمند بکار …

استفاتده از کیو آر کد روی موبایل به عنوان بلیط خواندن مطلب…